เช่า อุปกรณ์แปลภาษา เครื่องแปลภาษา หูฟังล่าม

เกี่ยวกับเรา
บริการ ล่ามฉับพลัน ระบบแปลภาษา ในการประชุม
 
ตู้ล่าม ศูนย์การแปลทรานสเลชั่นแล็บคืออีกทางเลือกหนึ่งในการให้บริการล่ามมืออาชีพนานาชาติหลากหลายภาษาที่มากด้วยประสบการณ์และพร้อมทำงานในทุกสถานการณ์ รวมทั้งบริการอุปกรณ์ ตู้แปลภาษา หูฟังแปลภาษา Translation Lab ยึดมั่นในเรื่องคุณภาพการให้บริการความสะดวกความรวดเร็วเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล translationlab7@protonmail.com หรือโทร 083-083-2943 ทุกวัน เวลา 9.00-18.00น.ล่ามของทางศูนย์ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางในภาษานั้นๆโดยเฉพาะซึ่งล้วนมีประสบการณ์ด้านงานแปลมากมายขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกให้ศูนย์แปลทรานสเลชั่นแล็บดูแลงานของท่าน


 

เช่า เครื่องแปลภาษา เครื่องหูฟัง ชุดแปลภาษา อุปกรณ์การแปล

ความเป็นมา
บริการติดตั้งตู้ล่าม สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0830832943
 
ตู้แปลภาษา เราเริ่มก่อตั้งจากคนกลุ่มเล็กๆที่มีใจรักในงานแปลภาษางานสอนการเป็นล่าม และการที่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับล่ามประชุมในงานประชุมสัมมนามาเป็นระยะเวลายาวนาน นักแปลและล่ามที่เป็นหัวใจหลักของการทำงานที่เป็นเจ้าของภาษานั้นๆติดต่อสอบถาม ประกอบด้วยนักวิชาการและครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างๆมีความชำนาญในการใช้ภาษาได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาเองรวมทั้งล่ามชาติอื่นที่สามารถแปลจากภาษาอื่นๆมาเป็นในภาษาไทยหรืออังกฤษได้คล่องแคล่วเป็นอย่างยิ่ง ทั้งระดับการศึกษาและความสามารถ บวกกับประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวนักแปลและล่ามของเรา จึงเป็นสิ่งที่สามารถรับประกันความสามารถดังกล่าวได้ ศูนย์การแปลTranslation Lab จึงได้เริ่มให้บริการล่ามที่มีศักยภาพสูงเพื่อสนองตอบความต้องการใช้บริการของลูกค้ามาจนปัจจุบัน

เช่า เครื่องหูฟัง บูธล่าม ระบบแปลภาษา ชุดแปลของล่าม